ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
– การรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ในรอบ 3 ที่ผ่านมา
– รายงานบัญชีงบดุล และตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
– รายงานทะเบียนสมาชิกปัจจุบัน
– การปรับแก้ข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
– รวมทั้งการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคม
ซึ่งขอแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ คือ คุณอนุสรณ์ อินทเชตุ ได้รับความไว้วางใจในที่ประชุมใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรคนที่ 2 ต่อจาก คุณจรูญ ศิริสรณ์ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุคดิจิทัล กับการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Digital Transformation)” ซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อสมาคมฯ อย่างมาก ท่านได้ให้การสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่ครั้งยังเป็นชมรมผู้จัดการงานสร้างสุข และเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย คณะกรรมการจึงถือโอกาสรดน้ำขอพรท่านเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต จากนี้ต่อไปสมาคมฯ ก็ยังคงเดินหน้าต่อสานงานตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้งานการส่งเสริมความสุขในสังคมได้เบ่งบานต่อไป