เชิญอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป รุ่นที่ 6”

เชิญร่วมอบรม

หลักสูตร “การบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป รุ่นที่ 6”

Website Management รุ่นที่ 6

จัดโดย … สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

สถานที่อบรม : ห้องประชุม 501 ชั้น 5 (สสส.)
หมายเหตุ
+ ค่าใช้จ่าย 450 บาทต่อท่าน
+ ผู้เข้าอบรมทุกท่านกรุณานำ Computer Notebook มาเอง
และเตรียมข้อมูลเพื่อทำการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
084 139 8674 , 089 412 9893 ,091 496 6336