Month: April 2018

สร้างฝายมีชีวิต

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมด้านความพอเพียง สามัคคี มีวินัย สุจริตและจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติ เรียนรู้และเข้าใจการเก็บรักษาน้ำเพื่อรักษาป่าและระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นในพื้นที่ต้นน้ำ

สร้างฝายมีชีวิต 10-12 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรได้ดำเนินงานในด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงจัดกิจกรรมคืนชีวิตให้กับธรรมชาติ ในโครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคี จากจิตอาสาทุกคน   

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่  8  เมษายน  2561 เวลา 09:00 – 13:00 น. ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานพบกับ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุคดิจิทัลกับการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Digital Transformation) โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Happy Bowling 1 เม.ย. 61

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรได้จัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์ นักสร้างสุข” ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็ก ปิ่นเกล้า (ชั้น 3) กรุงเทพมหานคร กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและภาคีเครือข่าย ในการแข่งขันได้มีการมอบถ้วยรางวัลจากนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจรูญ ศิริสรณ์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้น เพื่อเริ่มการแข่งขัน   

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย – การรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ในรอบ 3 ที่ผ่านมา – รายงานบัญชีงบดุล และตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี – รายงานทะเบียนสมาชิกปัจจุบัน – การปรับแก้ข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน – รวมทั้งการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคม ซึ่งขอแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ คือ คุณอนุสรณ์ อินทเชตุ ได้รับความไว้วางใจในที่ประชุมใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรคนที่ 2 ต่อจาก คุณจรูญ ศิริสรณ์ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุคดิจิทัล กับการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Digital Transformation)” ซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อสมาคมฯ อย่างมาก ท่านได้ให้การสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่ครั้งยังเป็นชมรมผู้จัดการงานสร้างสุข และเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย […]

เดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน “Run for happiness” Community # 1 “สร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม  2561 เวลา 04.30 – 10.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จัดโดย เครือข่ายสร้างสุขชุมชน ** Mini Marathon    10 KM.    ปล่อยตัว 06.05 น. ** Fun Run              5 KM.     ปล่อยตัว 06.10 น. ** Walk            […]

อบรมหลักสูตรสำหรับ HR นักพัฒนา ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือบนโลกออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรสำหรับ HR นักพัฒนา ด้วยประยุกต์ใช้เครื่องมือบนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิผล” HR Smart Report By “Google Form vs Excel”วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรอัตราค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด) สมาชิก        :    1,600 บาท (ไม่รวม Vat) บุคคลทั่วไป   :    1,900 บาท (ไม่รวม Vat)ลงทะเบียน/สำรองที่นั่ง ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/19oyxjP5i4-6jhHX_twV9LHgMHsZhF-p4774nWt24MZ4/edit ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่บัญชี สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ธนาคากรุงเทพ สาขาเซนทรัลศาลายา นครปฐม เลขที่บัญชี 904-7-01493-2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 084-139-8674 คุณสิทธิพร กล้าแข็ง ด่วน!! […]

HR Smart Report By Google Form

ลงทะเบียนอบรม วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ด่วน…จำนวนจำกัด!!! ————————————————————————————— ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร HR Smart Report By Google Form จัดโดย สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ส่วนหนึ่งของเนื้อหาการอบรม การทำงานใบสมัครงาน Online การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มการประเมินผล แบบฟอร์มการลงคะแนนเสียง แบบทดสอบต่างๆ เป็นต้น