luukmuu

กิจกรรมโครงการความร่วมมือห้องสมุด 4 มิติ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือห้องสมุด 4 มิติ ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดมสณีสรรค์ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 08.00-17.00 น. แล้วพบกันนะจ๊ะ

รวมสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์

รวมสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ สำหรับภาคีเครือข่ายที่ต้องการใช้สื่อที่ทางสมาคมฯได้จัดทำขึ้น สามารถดาวน์โหลดจากหน้านี้นะครับ

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการแม่จิตอาสา

มูลนิธิหัวใจอาสา และ กองทุนเวลาเพื่อสังคม จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการแม่จิตอาสา เพื่อเทิดพระเกียรติราชินีแห่งแผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซอยงามดูพลี ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน แม่จิตอาสาในครั้งนี้

Happy Bowling

เชิญร่วมการแข่งขัน Happy Bowling ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัล  ถ้วยเกียรติยศ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม “โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ นักสร้างสุข ครั้งที่ 1” วันอาทิตย์ที่  13  ธันวาคม  2557 เวลา 10:00 – 14:00 น. ณ สนามเมเจอร์ โบว์ล ปิ่นเกล้า (ชั้น 3) กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รวมพลังขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข้งเป็นสุข สู่สังคมคุณธรรม โดย 6 องค์กร ประกอบด้วย เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ศูนย์คุณธรรม สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และมูลนิธิหัวใจอาสา ที่ได้ร่วมกัน นำเครื่องมือการสร้างเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน ตามแนวทาง อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ขับเคลื่อนจนเกิดผลสำเร็จและก้าวหน้าต่อไป

โครงการบูรณาการการทำงานเชิงรุกฯ

โครงการบูรณาการการทำงานเชิงรุกกับการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย ชมรม จป.ภาคตะวันตกและชมรมผู้บริหารบุคคลจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ (เขื่อนท่าทุ่งนา) โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย << ดาวน์โหลดกำหนดการ >>

โครงการบูรณาการและการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการและการจัดการความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม A300 สถาบันไทย-เยอรมัน (ชั้น3) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ฟรีสัมมนา รับจำนวน 150 ท่านแรกท่านั้น (ปิดรับสมัครแล้ว 5 เม.ย. 59) ดาวน์โหลดเอกสาร + กำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม + คู่มือ องค์กรแห่งความสุข-สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณ โดย มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสารประกอบการสัมมนา 09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ / ชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา โดย ประธานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อมตะนคร 09.10 – 09.30 น. กล่าวเปิดงาน […]

1 2 3 4