ทั่วไป

บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด “พลิกวิกฤตผ่าโควิด -19”

ช่วงระหว่างการเกิดวิกฤต Covid-19 ขึ้นนี้ ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าโรคระบาดนี้ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงไปทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่การป้องกันโดยใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทำให้ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ สิ่งที่ตามมาที่เราเห็นก็คือการว่างงานจำนวนมหาศาล เพราะหลายธุรกิจต้องหยุดหรือชะลอการดำเนินงาน มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะติดลบอย่างมาก และคงเป็นไปอย่างนี้จนกว่าจะได้มีการผลิตวัคซีนหรือยาออกมาปราบไวรัสตัวนี้ ซึ่งทางวงการแพทย์เองต่างก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 2 ปีต่อจากนี้ ในระหว่างนี้ทุกประเทศก็คงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่า โลกหลังวิกฤต Covid-19  จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอน เพราะถ้าสังเกตดู ในระหว่างเกิดวิกฤต Covid-19 นี้ มีหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป และอาจไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคม ประเทศก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า ต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น ประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที่ระบบเศรษฐกิจจำต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกัน มีหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวไป ต้องหยุดกิจการชั่วคราว ต้องลดคน ลดเวลาทำงาน ลดเงินเดือน เพื่อประคองให้ธุรกิจอยู่ได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์เช่นนี้ แต่ก็ยังมีบางองค์กรที่อาจจะเติบโตสวนกระแส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับตัว และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กร ที่จะมองเห็นโอกาสในท่ามกลางความวิกฤตทางสังคม ซึ่งองค์กรที่จะกล่าวถึงวันนี้คือบริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารของ คุณพงษ์สิน เฉิดฉายพันธุ์ ถือว่าเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่ตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจด้านงานไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยมตั้งแต่ปี 2557 ในนามแบรนด์ sci wood บริหารงานบนพื้นฐานความเข้าใจและเน้นคุณภาพของสินค้าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในสังคมยุคใหม่ […]

การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสุขภาวะปี 2559

1. จัดการอบรบพัฒนาเครือข่าย ในเรื่อง “เครือข่ายพัฒนาองค์กรแห่งการให้” เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายในเรื่องHappy Heart to Happy Society เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมการอบรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน จาก 8 องค์กร โดยการสนับสนุนมูลนิธิหัวใจอาสา 2. เป็นคณะทำงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CEO FORUM “การบริหาร CSR อย่างมีพลัง”  จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิหัวใจอาสา 3. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Organization Development) ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ 6 กรกฎาคม […]

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ รวมทั้งแสดงออกถึงพลังศักยภาพของนักสร้างสุขภาวะองค์กร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เวลา 09.00 – 12.00 น. ภายในงานมีการแจกของที่ระลึก และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ มาให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการสุขภาพ ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ ทั้งนี้มีสมาชิกและภาคีเครือข่ายสนใจเข้าร่วมหลาย จำนวน 50 คน

การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรสุขภาวะปี 2560

สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 39 องค์กร  จากจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยการนำของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคลังจังหวัดราชบุรี  ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมคุณธรรมในภาคธุรกิจ” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โรงแรม ณ เวลา ราชบุรีจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้เป็นองค์กรคุณธรรม ด้วยการนำเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งจะดำเนินการกับภาคธุรกิจเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2560ด้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้เป็นองค์กรคุณธรรม ด้วยการนำเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งจะดำเนินการกับภาคธุรกิจเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2560ด้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรธุรกิจให้เป็นองค์กรคุณธรรม ด้วยการนำเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งจะดำเนินการกับภาคธุรกิจเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2560 ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์กรภาคธุรกิจให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม […]

การศึกษาดูงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการโดยสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรในกลุ่มสมาชิกสมาคมบรรจุภัณฑ์ และองค์กรภาคีเครือข่ายที่สนใจในงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ ได้จัดกิจกรรมดูงานองค์กรสุขภาวะต้นแบบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน จากองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และภาคีเครือข่ายที่สนใจ คุณไพโรจน์ มีทวี ผู้อำนวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ รวมทั้งได้เชิญให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนได้แนะนำตัวเอง เพื่อให้ได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ต่อด้วยคุณนฤกษณ์ โกไสยกานนท์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกพนักงานส้มพันธ์ และเป็นรองประธานที่ดูแลกิจกรรม โครงการ Happy Workplace กล่าวแนะนำกล่าวแนะนำข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานได้เข้าใจถึงบริบทของบริษัท และจากนั้น คุณพรณรงค์ ว่องสุนทร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการผลิต และเป็นประธานโครงการ Happy Workplace ได้เล่าให้ฟังถึงการดำเนินงานและผลลัพธ์ความสำเร็จจากการทำโครงการ Happy Workplace ของทางบริษัทว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่ฟังเรื่องราวและความสำเร็จขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานโครงการ […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รวมพลังขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข้งเป็นสุข สู่สังคมคุณธรรม โดย 6 องค์กร ประกอบด้วย เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ศูนย์คุณธรรม สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และมูลนิธิหัวใจอาสา ที่ได้ร่วมกัน นำเครื่องมือการสร้างเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน ตามแนวทาง อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ขับเคลื่อนจนเกิดผลสำเร็จและก้าวหน้าต่อไป