ประชาสัมพันธ์

สร้างฝายมีชีวิต

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมด้านความพอเพียง สามัคคี มีวินัย สุจริตและจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติ เรียนรู้และเข้าใจการเก็บรักษาน้ำเพื่อรักษาป่าและระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นในพื้นที่ต้นน้ำ

สร้างฝายมีชีวิต 10-12 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรได้ดำเนินงานในด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงจัดกิจกรรมคืนชีวิตให้กับธรรมชาติ ในโครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคี จากจิตอาสาทุกคน   

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่  8  เมษายน  2561 เวลา 09:00 – 13:00 น. ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานพบกับ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุคดิจิทัลกับการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Digital Transformation) โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล

เดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน “Run for happiness” Community # 1 “สร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม  2561 เวลา 04.30 – 10.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จัดโดย เครือข่ายสร้างสุขชุมชน ** Mini Marathon    10 KM.    ปล่อยตัว 06.05 น. ** Fun Run              5 KM.     ปล่อยตัว 06.10 น. ** Walk            […]

อบรมหลักสูตรสำหรับ HR นักพัฒนา ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือบนโลกออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรสำหรับ HR นักพัฒนา ด้วยประยุกต์ใช้เครื่องมือบนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิผล” HR Smart Report By “Google Form vs Excel”วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กรอัตราค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด) สมาชิก        :    1,600 บาท (ไม่รวม Vat) บุคคลทั่วไป   :    1,900 บาท (ไม่รวม Vat)ลงทะเบียน/สำรองที่นั่ง ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/19oyxjP5i4-6jhHX_twV9LHgMHsZhF-p4774nWt24MZ4/edit ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่บัญชี สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ธนาคากรุงเทพ สาขาเซนทรัลศาลายา นครปฐม เลขที่บัญชี 904-7-01493-2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 084-139-8674 คุณสิทธิพร กล้าแข็ง ด่วน!! […]

Happy Bowling ครั้งที่ 2

เชิญร่วมการแข่งขัน Happy Bowling ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัล  ถ้วยเกียรติยศ จากนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร “โบว์ลิ่ง สานสัมพันธ์ นักสร้างสุข ครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่  1  เมษายน  2561 เวลา 09:30 – 14:00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า (ชั้น 3) กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกำลังกายและความรักความสามัคคี เพื่อนำรายได้มาดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลและมอบให้องค์กรการกุศลที่ขาดแคลน

รวมสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์

รวมสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ สำหรับภาคีเครือข่ายที่ต้องการใช้สื่อที่ทางสมาคมฯได้จัดทำขึ้น สามารถดาวน์โหลดจากหน้านี้นะครับ