ติดต่อเรา

ติดต่อสมาคม

สำนักงาน:

เลขที่ 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

มือถือ:

084-139-8674, 080-078-0724

E-mail:

happy.sittiporn@gmail.com

happyworkplacepromotor@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/happy

workplace support: www.happy-workplace.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0-9930-00333-78-1

เลขจดทะเบียนสมาคมฯ: 0-1055-32104-79-3